WinGuggle endrer Vista ytelsesinnstillinger og OEM-informasjon

WinGuggle er en liten applikasjon for Microsoft Windows Vista som kan vise Windows Vista produktnøkkel og OEM-informasjon for den nåværende installasjonen. Produktnøkkelen kan komme til nytte hvis du trenger å installere operativsystemet på nytt og ikke finner den opprinnelige produktnøkkelen, eller hvis du vil sjekke produktnøkkelen i tilfelle du kjører mer enn en datamaskin med Windows Vista og ikke vet det. hvilken datamaskin som bruker hvilken produktnøkkel.I tillegg til å distribuere produktnøkkelen kan WinGuggle også vise OEM-informasjonen og OEM-logoen og redigere ytelsesvurderingen til gjeldende datamaskin. OEM-informasjonen og logoen kan også redigeres.

WinGuggle trenger ikke å være installert, bare last ned og pakker ut filen til datamaskinen din og kjører den fra stedet du pakket den til.

wingugglevia Mitt digitale liv