NMIndexingService.exe

NMIndexingService.exe er en tjeneste som er en del av Nero Burning Rom-pakken, eller mer presist Nero Scout som følger med Nero 7 og Nero 8. Hvis du har et av disse programmene installert, sjekk oppgavebehandleren din ved å trykke CTRL ALT DEL for å finne ut om NMIndexingService.exe-prosessen kjører på systemet.Denne tjenesten er en indeksertjeneste som brukes av Nero Scout for å gi rask tilgang til mediebiblioteket til brukeren på en datamaskin. Det virkelige spørsmålet er om det er gunstig å kjøre en indeksertjeneste i bakgrunnen hele tiden for å få fart på ting når du bruker Nero? Jeg vil si at dette er sløsing med systemressurser (den kan bruke mer enn 30 megabyte RAM når det indekseres filer) med mindre datamaskinen bare skal brukes til å laste ned og brenne medier.

NMIndexingService.exe kan deaktiveres på følgende måte. Deaktiver først Svart speider som skissert i artikkelen som jeg har skrevet forrige måned. Bruk deretter CTRL R-snarveien, skriv services.msc og søk etter NMIndexingService i listen.

Forsikre deg om at tjenesten er stoppet og satt til enten deaktivert eller manuell. For å endre tilstanden høyreklikker du på tjenesten og velger Stopp hvis den fremdeles er startet, eller velg Egenskaper for å deaktivere tjenesten fullstendig.Et annet alternativ ville være å bruke Nero Micro eller Black Lite i stedet som har noen av programkomponentene fjernet som standard.