Dailymotion Videoer av høy kvalitet

Videoportalen Dailymotion la til HD-videostøtte tilbake i februar. Innhold i høy definisjon er ikke for alle, spesielt ikke for brukere som bruker en lav båndbreddetilkobling eller maskinvare som ikke er i stand til å håndtere belastningen forårsaket av innholdet.Det ser ut til å ha vært en stor bekymring for utviklerne over kl Dailymotion fordi de bestemte seg for å utvikle og gi ut et alternativ av høy kvalitet for brukere av videoportalen. Videoer av høy kvalitet ser bedre ut enn standardoppløsningsvideoene, men krever mindre båndbredde og datakraft enn høyoppløsningsvideoer. Et kompromiss mellom kvalitet og tekniske krav så å si.

Alternativet av høy kvalitet viser videoer kodet med H.264-kodeken, som ifølge Dailymotion ikke krever ytterligere båndbredde sammenlignet med SD-versjonen av en video. Den bruker videre AAC 96 kbps lydkoding og en oppløsning på 512: 384 og 30 bilder per sekund.

dailymotion high qualityDailymotion opprettet et nettsted med detaljer om fordelene med høykvalitetskodek ved å vise en standard definiton-versjon ved siden av høykvalitetsversjonen som gir et godt inntrykk av kvalitetsforskjellene.

Versjonen av høy kvalitet må aktiveres en gang ved å klikke på Dailymotion Menu-knappen og velge alternativet High Quality.

high qualityInnstillingen blir lagret, og alternativet vil bli aktivert for alle videoer fra da av. Dette er også menyen for å endre til andre kvalitetsinnstillinger som high definition eller tilbake til standarddefinisjonsvideoene.