Skype-loggvisning

Skype lagrer logger over alle samtaler i tale via IP-programvaren. I Windows lagres disse filene i Skype-mappen i brukerprofilen. Disse loggfilene er vanskelige å lese, men avslører litt informasjon om samtalen. Problemet med Skype-logger er at Skype sorterer dem etter størrelse i stedet for tid. Det er heller ikke noe alternativ å finne ut datoen for en samtale ved bare å se på loggfilene i en tekstredigerer fordi Skype koder klokkeslettet.

Skye Log View er en Nirsoft-applikasjon. Nirsoft lager bærbare applikasjoner av høy kvalitet som tjener deres formål godt. Hovedhensikten med programvaren er å liste opp alle samtaler som har funnet sted i Skye kronologisk.Samtaler betyr enhver måte å etablere en kontakt mellom to eller flere brukere, inkludert telefonsamtaler, chatter eller filoverføringer. Den nøyaktige datoen og klokkeslettet for kontakten og brukernavnet til kontakten vises i applikasjonen.

Skype-loggvisning kan pekes på Skype-loggfiler som betyr at den fungerer uten at Skype er installert. Det gir de vanlige virkemidlene for å eksportere data til html- eller txt-filer. Programvaren er kompatibel med alle versjoner av Windows siden Windows 2000 inkludert Windows XP, Windows Vista og Windows Server 2008.