Hindre at eksterne harddisker går fra hvilemodus

No Sleep er et gratis bærbart program for Microsoft Windows-datasystemer som forhindrer at eksterne harddisker går over i hvilemodus.

Noen eksterne harddisker bruker en hardkodet hvilemodus som starter etter en stund med inaktivitet; vanligvis mellom 10-15 minutter. Den eksterne harddisken går deretter i hvilemodus og starter en oppvåkning når data må leses eller skrives.Dette kan være problematisk under noen omstendigheter, da det tar litt tid å gå ut av hvilemodus og bli tilgjengelig. Hvis det skjer ofte, kan det være lurt å forhindre at stasjonen går i hvilemodus i det hele tatt.

Ingen søvn

sleep mode

Utvikleren av No Sleep har laget et enkelt program som skriver en tom tekstfil hvert x minutt til den eksterne harddisken effektivt og forhindrer at den går i hvilemodus. Det samme kan gjøres med en enkel batchfil, eller Autohotkey-program, men No Sleep er en løsning for brukere uten kunnskap om å lage et eget program.Programvaren er bærbar og har et grafisk brukergrensesnitt som kan brukes til å konfigurere noen av programmets innstillinger. Gui-en kan brukes til å velge en ekstern harddisk du vil forhindre i å gå i hvilemodus. Her kan du videre definere skriveintervallet for tekstfilen til stasjonen. Standardinnstillingen er satt til en gang per minutt, men det kan være lurt å redusere perioden litt avhengig av hvilken harddisk det er snakk om.

Intervallet kan stilles mellom 1 og 15 minutter. NoSleep-modus kan deretter startes med et klikk på en knapp. Det er videre mulig å plassere programvaren i Windows-systemstatusfeltet for å gjøre det så lite påtrengende som mulig.

No Sleep skal fungere på alle versjoner av Microsoft Windows-operativsystemet og med alle slags harddisker som er koblet til datasystemet.

Oppdater: Utvikleren har gitt ut NoSleepHD 2.0. Nettstedet programmet ble arrangert på er ikke lenger tilgjengelig. Vi har lastet opp den siste arbeidsversjonen av NoSleepHD til vår egen nedlastingsserver.

Merk at vi ikke støtter programmet på noen måte og har gjort det bare for arkivering. Du kan laste ned applikasjonen med et klikk på følgende lenke: NoSleepHD

Det leveres med et nytt brukergrensesnitt og forbedret funksjonssett.

nosleephd

Viktige endringer inkluderer alternativer for å velge mer enn en stasjon du vil forhindre i å gå inn i hvilemodus og en oversikt over alle harddisker koblet til systemet ditt og deres type.Et alternativ til NoSleep HD er KeepAliveHD som legger til et par interessante funksjoner som NoSleep ikke støtter. Du kan for eksempel bruke sekunder, minutter og timer som skriveintervall, deaktivere skriving hvis brukeren av systemet ikke er aktiv, og angi skriveintervaller individuelt for hver stasjon du legger til applikasjonen.

Kjennelse

Hvis du merker at en eller flere av de eksterne harddiskene dine (eller interne for den saks skyld) går inn i hviletilstand regelmessig, og at det tar for lang tid før de våkner når du får tilgang til det, kan det hende du synes No Sleep er nyttig for å forhindre at det skjer.