Microsoft Windows sikkerhetsoppdateringer august 2019 oversikt

I dag er det august 2019 lappedag på Microsoft. Selskapet ga ut sikkerhets- og ikke-sikkerhetsoppdateringer for alle støttede versjoner av Microsoft Windows og andre firmaprodukter i dag.

Vi publiserer detaljert informasjon for systemadministratorer, organisasjoner og interesserte hjemmebrukere hver Microsoft Patch Day. Disse dekker koblingsinformasjon og koblinger til oppdateringer, listen over kjente problemer, lenker til ressurssider og annen relevant informasjon for å ta utdannede oppdateringsbeslutninger.Du kan sjekk oppdateringsoversikten for juli 2019 hvis du savnet det.

Microsoft Windows sikkerhetsoppdateringer august 2019

Følgende Excel-regneark viser oppdateringer som Microsoft ga ut for produktene sine i august 2019. Du kan laste ned det med et klikk på følgende lenke: Microsoft Windows Sikkerhetsoppdateringer august 2019-liste

Kortfattet sammendrag

 • Microsoft ga ut sikkerhetsoppdateringer for alle klient- og serverversjoner av Microsoft Windows. Alle systemer er påvirket av flere kritiske sikkerhetsproblemer.
 • Microsoft ga ut oppdateringer for andre produkter, inkludert Internet Explorer, Microsoft Edge, Visual Studio, Active Directory, Microsoft Office og Microsoft Dynamics.
 • Microsoft løste det kjente problemet med MIT Kerberos for berørte versjoner av Windows.
 • Microsoft Update Catalog lister 90 påmeldte.

Distribusjon av operativsystem

 • Windows 7: 39 sårbarheter: 11 vurdert som kritiske og 28 vurdert som viktige
  • CVE-2019-0720 | Sikkerhetsproblem med hyper-V ekstern kjøring av kode
  • CVE-2019-0736 | Sikkerhetsproblem med Windows DHCP Client Remote Code Execution
  • CVE-2019-1144 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1145 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1149 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1150 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1151 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1152 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1181 | Sikkerhetsproblem med ekstern kjøring av eksterne skrivebordstjenester
  • CVE-2019-1182 | Sikkerhetsproblem med ekstern kjøring av eksternt skrivebordstjenester
  • CVE-2019-1183 | Sikkerhetsproblem med Windows VBScript Engine Remote Code Execution
 • Windows 8.1: 39 sårbarheter: 11 vurdert som kritiske og 28 vurdert som viktige
  • samme som Windows 7
 • Windows 10 versjon 1709: 53 sårbarheter: 13 kritiske og 40 viktige
  • CVE-2019-0720 | Sikkerhetsproblem med hyper-V ekstern kjøring av kode
  • CVE-2019-0736 | Sikkerhetsproblem med Windows DHCP Client Remote Code Execution
  • CVE-2019-0965 | Sikkerhetsproblem med Windows Hyper-V Remote Code Execution
  • CVE-2019-1144 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1145 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1149 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1150 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1151 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1152 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1181 | Sikkerhetsproblem med ekstern kjøring av eksternt skrivebordstjenester
  • CVE-2019-1182 | Sikkerhetsproblem med ekstern kjøring av eksternt skrivebordstjenester
  • CVE-2019-1183 | Sikkerhetsproblem med Windows VBScript Engine Remote Code Execution
  • CVE-2019-1188 | Sikkerhetsproblem med utførelse av ekstern kode for LNK
 • Windows 10 versjon 1803: 61 sårbarheter: 15 kritiske og 46 viktige
  • Samme som Windows 10 versjon 1709 pluss ..
  • CVE-2019-1222 | Sikkerhetsproblem med ekstern kjøring av eksternt skrivebordstjenester
  • CVE-2019-1226 | Sikkerhetsproblem med ekstern kjøring av eksternt skrivebordstjenester
 • Windows 10 versjon 1809: 64 sårbarheter: 14 kritiske og 50 viktige
  • Samme som Windows 10 versjon 1803 bortsett fra CVE-2019-0736
 • Windows 10 versjon 1903: 64 sårbarheter: 13 kritiske og 51 viktige.
  • Samme som Windows 10 versjon 1803 unntatt CVE-2019-0720 og CVE-2019-0736

Windows Server produkter

 • Windows Server 2008 R2: 39 sårbarheter: 11 kritiske og 28 viktige.
  • CVE-2019-0720 | Sikkerhetsproblem med hyper-V ekstern kjøring av kode
  • CVE-2019-0736 | Sikkerhetsproblem med Windows DHCP Client Remote Code Execution
  • CVE-2019-1144 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1145 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1149 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1150 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1151 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1152 | Sikkerhetsproblem med Microsoft Graphics Remote Code Execution
  • CVE-2019-1181 | Sikkerhetsproblem med ekstern kjøring av eksterne skrivebordstjenester
  • CVE-2019-1182 | Sikkerhetsproblem med ekstern kjøring av eksternt skrivebordstjenester
  • CVE-2019-1183 | Sikkerhetsproblem med Windows VBScript Engine Remote Code Execution
 • Windows Server 2012 R2: 40 sårbarheter: 11 kritiske og 29 viktige.
  • Samme som Windows Server 2008 R2.
 • Windows Server 2016: 50 sårbarheter: 11 kritiske og 39 viktige
  • Samme som Windows Server 2008 R2.
 • Windows Server 2019: 65 sårbarheter: 14 kritiske og 51 er viktige.
  • Samme som Windows Server 2008 R2 pluss
  • CVE-2019-1212 | Sikkerhetsproblem med Windows DHCP Server-avslag
  • CVE-2019-1226 | Sikkerhetsproblem med ekstern kjøring av eksternt skrivebordstjenester

Andre Microsoft-produkter

 • Internet Explorer 11: 4 sårbarheter: 2 kritiske, 2 viktige
 • Microsoft Edge: 9 sårbarheter: 7 kritiske, 2 viktige
  • CVE-2019-1131 | Sikkerhetsproblem i Chakra Scripting Engine Memory Corruption
  • CVE-2019-1139 | Sikkerhetsproblem i Chakra Scripting Engine Memory Corruption
  • CVE-2019-1140 | Sikkerhetsproblem i Chakra Scripting Engine Memory Corruption
  • CVE-2019-1141 | Sikkerhetsproblem i Chakra Scripting Engine Memory Corruption
  • CVE-2019-1195 | Sikkerhetsproblem i Chakra Scripting Engine Memory Corruption
  • CVE-2019-1196 | Sikkerhetsproblem i Chakra Scripting Engine Memory Corruption
  • CVE-2019-1197 | Sikkerhetsproblem i Chakra Scripting Engine Memory Corruption

Windows sikkerhetsoppdateringer

Windows 7 SP1 og Windows Server 2008 R2 SP1

KB4512506 - Månedlig samling

KB4512486 - Sikkerhetsoppdatering

 • Sikkerhetsoppdateringer til Windows App Platform and Frameworks, Windows Wireless Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Virtualization, Windows Datacenter Networking, Microsoft Scripting Engine, Microsoft JET Database Engine, Windows Input and Composition, Windows MSXML, Internet Explorer og Windows Server.

Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2

KB4512488 - Månedlig samling

KB4512489 - Sikkerhetsoppdatering

 • Sikkerhetsoppdateringer til Windows App Platform and Frameworks, Windows Input and Composition, Windows Wireless Networking, Windows Virtualization, Windows Datacenter Networking, Windows Storage and Filesystems, Microsoft JET Database Engine, Microsoft Scripting Engine, Windows MSXML, Internet Explorer og Windows Server.

Windows 10 versjon 1709

KB4512516 - Kumulativ oppdatering

 • Rettet problemet med MIT Kerberos riker som forhindret enheter fra å starte opp eller fikk dem til å fortsette å starte på nytt.
 • Sikkerhetsoppdateringer til Windows Wireless Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows Server, Windows MSXML, Microsoft JET Database Engine, Windows Datacenter Networking, Windows Virtualization, Windows Cryptography, Windows Input and Sammensetning og Internet Explorer.

Windows 10 versjon 1803

KB4512501 - Kumulativ oppdatering

 • Rettet problemet med MIT Kerberos riker som forhindret enheter fra å starte opp eller fikk dem til å fortsette å starte på nytt.
 • Sikkerhetsoppdateringer til Windows Wireless Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows App Platform and Frameworks, Windows Datacenter Networking, Microsoft JET Database Engine, Windows Input and Composition, Windows MSXML, Internet Explorer, Windows Server, Microsoft Scripting Engine, Windows Cryptography, Windows Server , Windows-virtualisering, Microsoft Edge og Windows Shell.

Windows 10 versjon 1809 og Windows Server 1809

KB4511553 - Kumulativ oppdatering

 • Rettet problemet med MIT Kerberos riker som forhindret enheter fra å starte opp eller fikk dem til å fortsette å starte på nytt.
 • Løste et problem med et Windows Server Update Services-konsoll unntak for brukergrensesnitt som oppstod når du utvidet katalogen Computers.
 • Sikkerhetsoppdateringer til Windows App Platform and Frameworks, Windows Wireless Networking, Windows Storage and Filesystems, Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows Input and Composition, Windows Cryptography, Windows Virtualization, Windows Datacenter Networking, Microsoft JET Database Engine, Windows Server, Windows Kernel, Windows MSXML og Microsoft Edge.

Windows 10 versjon 1903 og Windows Server 1903

KB4512508 - Kumulativ oppdatering

 • Rettet problemet med MIT Kerberos riker som forhindret enheter fra å starte opp eller fikk dem til å fortsette å starte på nytt.
 • Sikkerhetsoppdateringer til Windows App Platform and Frameworks, Windows Storage and Filesystems, Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Windows Wireless Networking, Windows Cryptography, Windows Datacenter Networking, Windows Virtualization, Windows Storage and Filesystems, Microsoft JET Database Engine, Windows Linux , Windows Kernel, Windows Server, Windows MSXML, Internet Explorer og Microsoft Edge.

Andre sikkerhetsoppdateringer

KB4511872 - Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer: 13. august 2019

KB4474419 - SHA-2-kodesigneringsstøtteoppdatering for Windows Server 2008 R2, Windows 7 og Windows Server 2008: 13. august 2019

KB4512476 - Windows Server 2008 SP2 Månedlig samlingen

KB4512491 - Windows Server 2008 SP2 Sikkerhetsoppdatering

KB4512518 - Windows Server 2012 og Windows Embedded 8 Standard månedsoversikt

KB4512482 - Windows Server 2012 og Windows Embedded 8 Standard bare sikkerhetsoppdatering

kjente problemer

Windows 7 og Server 2008 R2

 • Enheter som bruker førboot-eksekveringsmiljø, kan ikke starte.
 • IA64-enheter kan ikke starte. Løsning: installer KB4474419 .
 • Systemer med Symantec- eller Norton-programvare installert kan blokkere eller slette Windows-oppdateringer som gjør at Windows slutter å fungere eller ikke starter. Oppgraderingsblokk er på plass. Symantec supportartikkel for problemet.

Windows 8.1 og Server 2012 R2

 • Enkelte operasjoner på Cluster Shared Volumes mislykkes.
 • Enheter som bruker førboot-eksekveringsmiljø, kan ikke starte.

Windows 10 versjon 1709

 • Samme som Windows 8.1 og Server 2012 R2

Windows 10 versjon 1803

 • Samme som Windows 8.1 og Server 2012 R2, pluss ..
 • Svart skjerm ved første oppstart etter installering av oppdateringer.

Windows 10 versjon 1809 og Server 1809

 • Samme som Windows 1803, pluss ..
 • Problemstilling på systemer med asiatiske språkpakker installert.
 • Programmer og skript som kaller NetQueryDisplayInformation API eller WinNT-leverandørekvivalent, kan ikke gi resultater etter den første datasiden.

Windows 10 versjon 1903 og Server 1903

 • Windows Sandbox kan ikke starte.
 • Enheter som bruker førboot-eksekveringsmiljø, kan ikke starte.

Sikkerhetsrådgivere og oppdateringer

ADV190014 | Sikkerhetsproblem i forbindelse med Microsoft Live-kontoer

Ikke-sikkerhetsrelaterte oppdateringer

KB4087513 - Microsoft .NET Framework 4.8 Språkpakker for Windows Embedded 8 Standard og Windows Server 2012

KB4087514 - Microsoft .NET Framework 4.8 språkpakker for Windows 8.1, Windows RT 8.1 og Windows Server 2012 R2

KB4087515 - Microsoft .NET Framework 4.8 Språkpakker for Windows Server 1903, Windows 10 versjon 1903, Windows Server 2019, Windows 10 versjon 1809, Windows 10 versjon 1803, Windows Server 2016, Windows 10 versjon 1709, Windows 10 versjon 1703, Windows 10 versjon 1607, Windows 10 versjon 1511 og Windows 10 versjon 1507

KB4087642 - Microsoft .NET Framework 4.8 Språkpakker for Windows Server 1903, Windows 10 versjon 1903, Windows Server 2019, Windows 10 versjon 1809, Windows 10 versjon 1803, Windows Server 2016, Windows 10 versjon 1709, Windows 10 versjon 1703, Windows 10 versjon 1607, Windows 10 versjon 1511 og Windows 10 versjon 1507

KB4486081 - Microsoft .NET Framework 4.8 for Windows Embedded 8 Standard og Windows Server 2012

KB4486105 - Microsoft .NET Framework 4.8 for Windows 8.1, Windows RT 8.1 og Windows Server 2012 R2

KB4486129 - Microsoft .NET Framework 4.8 for Windows Server 1703, Windows Server og Windows 10 versjon 1607

KB4486153 - Microsoft .NET Framework 4.8 for Windows Server 1903, Windows 10 versjon 1903, Windows Server 2019, Windows 10 versjon 1809, Windows 10 versjon 1803, Windows Server 2016, Windows 10 versjon 1709, Windows 10 versjon 1703, Windows 10 versjon 1607, Windows 10 versjon 1511 og Windows 10 versjon 1507

KB4497410 - Microsoft .NET Framework 4.8 Språkpakker for Windows 7 og Server 2008 R2

KB4503548 - Microsoft .NET Framework 4.8 for Windows 7 og Windows Server 2008 R2

KB4511552 - 2019-08 dynamisk oppdatering for Windows 10 versjon 1809

KB890830 - Verktøy til fjerning av skadelig programvare for Windows - august 2019

KB4505903 - Windows 10 versjon 1903 og Windows Server versjon 1903

KB4505658 - Windows 10 versjon 1809 og Windows Server 1809

KB4507466 - Windows 10 versjon 1803

KB4507465 - Windows 10 versjon 1709

KB4507467 - Windows 10 versjon 1703

Microsoft Office-oppdateringer

Du finner Office-oppdateringsinformasjon her.

Slik laster du ned og installerer sikkerhetsoppdateringene i august 2019

microsoft windows security updates august 2019

Hjemmesystemsystemer som kjører Windows, er konfigurert til å laste ned og installere oppdateringer automatisk. Det anbefales å vente med installasjon av oppdateringer eller opprette sikkerhetskopier av systemet før oppdateringer blir installert; oppdateringer kan introdusere egne problemer på systemer, inkludert store problemer som kan forhindre PCer fra å starte opp i Windows.Du kan kjøre manuelle kontroller for oppdateringer for å øke hastigheten på installasjonen av de nye oppdateringene

 1. Trykk på Windows-tasten, skriv Windows Update og velg resultatet.
 2. Et klikk på 'se etter oppdateringer' kjører en manuell sjekk. Oppdateringer kan installeres automatisk eller på brukerforespørsel, avhengig av systeminnstillinger.

Et annet alternativ du har, er å laste ned oppdateringene manuelt fra nettstedet for Microsoft Update Catalog.

Direkte oppdatering nedlastinger

Windows 7 SP1 og Windows Server 2008 R2 SP

 • KB4512506 - Samling av kvalitetssikring for 2019-08 for Windows 7
 • KB4512486 - Sikkerhetsoppdatering for kvalitetssikkerhet bare for Windows 8 for Windows 7

Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2

 • KB4512488 - Samling av kvalitetssikring for 2019-08 for Windows 8.1
 • KB4512489- Sikkerhetsoppdatering for kvalitetssikring bare for Windows 8.1 for Windows 8.1

Windows 10 (versjon 1803)

 • KB4512501 - Kumulativ oppdatering 2019-08 for Windows 10 versjon 1803

Windows 10 (versjon 1809)

 • KB4511553 - Kumulativ oppdatering 2019-08 for Windows 10 versjon 1809

Windows 10 (versjon 1903)

 • KB4512508 - Kumulativ oppdatering 2019-08 for Windows 10 versjon 1903

Tilleggsressurser