Lær Microsoft Excel: Smart Paste

Hvis du vil kopiere innhold fra en ren tekstfil, for eksempel en du har opprettet med Notepad eller Notepad ++, har du kanskje lagt merke til at innholdet ikke limes riktig inn i regnearket selv om du har sørget for å sørge for at dataene er justert riktig i tekstdokumentet. Ashish Mohta publiserte en liten tutorial på nettstedet hans som forklarer hvordan du kan formatere tekstfiler slik at data i dem limes riktig inn i Microsoft Excel. Prosessen fungerer med hvert enkelt tekstdokument uavhengig av hvilket program den er laget i.Når du normalt kopierer og limer inn innhold i Microsoft Excel, blir de alle lagret i samme celle i Excel-applikasjonen. Det er vanligvis ikke den ønskede måten hvordan du vil at datoen skal vises i Excel. Et langt bedre alternativ ville være å lime inn innholdet i forskjellige celler, spesielt hvis tekstdokumentet også brukte en tablettlignende struktur for innholdet.

Prosessen er faktisk veldig enkel. Du må bruke TAB-tasten for å dele data i tekstdokumentet. Når du limer inn innholdet i Excel, vil du legge merke til at Excel automatisk vil legge dem til forskjellige celler automatisk.

learn microsoft excelHvert trykk på TAB-knappen representerer en ny celle i Excel-regnearket, og det er alt du trenger å vite for å lime innholdet ordentlig i regnearkprogrammet. Merk at du når som helst kan trykke på tabulator for å sortere data i Excel-celler. Dette er til og med mulig på begynnelsen av en linje i tekstfilen.

Det er også interessant å merke seg at dette fungerer i andre regnearkapplikasjoner også. Jeg har testet det i Open Office, og det fungerte nøyaktig som i Microsoft Excel.