Konvertering av WTV-filer

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer

WTV er standardopptaksformat i Windows Media Center hvis TV-pakken er installert, og det er også standardopptaksformat i Windows 7 Beta. Microsoft har kunngjort planer om å bytte fra det tidligere brukte dvr-ms-formatet til det nye wtv-formatet. Noen få kommersielle applikasjoner kan konvertere wtv-filer til vanlige videoformater som avi eller mpeg. Det er dessverre ikke mange gratis videokonverterere som kan konvertere wtv-filer.

Den eneste arbeidsmåten for øyeblikket er å konvertere wtv-videoen til dvr-ms og derfra til et annet format. Det er ikke praktisk mulig, men det er sannsynligvis bare et spørsmål om tid til ekstra videokonvertere legger til støtte for wtv-formatet. Kommandolinjeverktøyet ToDvrms kan konvertere wtv-filer til dvr-ms-format.

Den enkleste måten å konvertere wtv-filene er ved å plassere todvrms.exe-omformeren i samme mappe som wtv-filen som skal konverteres. Kommandoen er følgende:

todvrms.exe c: test.wtv c: test.dvr-ms

Dette vil konvertere test.wtv-filen til dvr-ms-format. Utvikleren gir tilgang til et annet verktøy som kan brukes til å konvertere dvr-ms videoer til et annet videoformat. Programvaren DVRMSToolbox leveres med et grafisk brukergrensesnitt og kan brukes til å konvertere dvr-ms videoene.